+38 (093) 717 34 58
Розклад онлайн-спринта

Публічний договір (Оферта)

на замовлення і отримання послуг онлайн практик Service.so

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір пронадання послуг з доступу до онлайн практик, які представлені на сайті https://service.so/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) і які мають технічну можливість одержати послуги, без надання переваги одному Замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, наданняпослуг, відмови від послуги,повернення оплати за послуги, межі відповідальності за порушення умов цієї угоди, а такожусі інші умови цього Договору. Договір вважається укладеним з моментуздійснення Замовником оплати послуг Виконавця через форму «Записатися на практику» на сторінці відповідної онлайн практики і отримання Замовником від Виконавця підтвердження реєстрації на практику в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі по тексту — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем цей договір про надання послуг з доступу до онлайн практик дистанційним способом через мережу Інтернет (далі по тексту — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Акцепт — повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Сторони (кожна окремо Сторона) — Замовник та Виконавець послуги.

1.4. Послуга — об’єкт угоди Сторін цього Договору,організаційно-інформаційна послуга з надання доступу до онлайн практики, опис якої міститься на сайті Виконавця, і яка була обрана та оплачена Замовником дистанційним способом.

1.5. Онлайн практика — спільний захід практичного та інформаційного формату, який проводиться дистанційно через мережу Інтернет в режимі реального часу з використанням програмного забезпечення сервісів спільної роботи та комунікації (Zoom, Miro, Figma, тощо) та може включати в собі елементи вебінару, презентації, тренінгу, дистанційних лекцій, майстер класу,відеоконференції. Опис та формат проведення практичного заходу міститься на веб-сторінці відповідної онлайн практики.

1.6. Сайт — сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://service.so/, створений для надання Замовникам послуг з доступу до запропонованих Виконавцем онлайн практик.

1.7. Замовник — фізична особа, яка замовляє, оплачує та отримує послуги, запропоновані на Сайті Виконавця, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. Якщо Замовником є фізична особа, яка не досягла повноліття, то батьки (матір чи батько) і законні опікуни несуть відповідальність за визначення того, чи підходять Послуга та онлайн практика для їхніх дітей чи неповнолітніх, які перебувають під їхньою опікою. Оплата послуг фізичною особою, яка не досягла повноліття, означає що згода батьків або законних опікунів на отримання Послуги від Виконавця отримана.

1.8. Виконавець — Фізична особа підприємець Ткачук Максим Олегович, який діє на підставі факту державної реєстрації підприємцем згідно законодавства України, підтвердженого записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 69118, місто Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, будинок 12, квартира 99.

1.9. Тренер — фізична особа з практичним досвідом і навичками у відповідній професійній сфері, яка проводить онлайн практику.

1.10. Контент — вся інформація і матеріали в будь-якому форматі та вигляді, які доступні на Сайті для ознайомлення та/або завантаження, які використовуються з метою організації онлайн практики, а також під час проведення онлайн практики, включаючи, але не обмежуючись переліченим:дані, тексти, статті, описи, музика, звук, фотографії, графіка, аудіо, відео, зображення, електронні файли, програми,дизайн, значки, схеми, формули, макети, ескізи, інфографіка, кейси,презентації, завдання, коментарі, звіти, результати практики, тести,оцінювання, рецензії, тощо.

1.11. Учасники онлайн практики — фізичні особи, які беруть участь в спільному заході практичного та інформаційного формату, який проводиться дистанційно через мережу Інтернет в режимі реального часу за допомогою спеціального програмного забезпечення.

2. Предмет Договору

2.1. В порядку і на умовах визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги з доступу до онлайн практик, які представлені на сайті https://service.so/ (далі по тексту — Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

2.2. Предметом Договору є надання Виконавцем доступу Замовнику до онлайн-практики, опис якої міститься на Сайті, яку проводить Тренер відповідної онлайн практики, що проводиться для Учасників онлайн практики  дистанційно через мережу Інтернет в режимі реального часу за допомогою сервісів спільної роботи та комунікації.

2.3. Всі умови Договору викладені в цій Оферті є обов’язковими для Сторін. Перед замовленням та оплатою Послуги Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, описом онлайн практики та іншою інформацією оприлюдненою на Сайті Виконавця. Якщо Замовник не згоден з умовами цього Договору, то він не може бути його Стороною та повинен утриматися від оплати Послуги та Запису на онлайн практику.

3. Запис на онлайн практику. Надання послуги

3.1. До оформлення та оплати Послуги Замовник зобов’язується звернутися до Виконавця через контакти, розміщені на Сайті (телефон, telegram група, групи в соціальних мережах) за будь-якими уточненнями, роз’ясненнями, додатковою інформацію, стосовно онлайн практики, порядку та технічних засобів (програм, платформ, сервісів) її проведення для прийняття рішення щодо Акцепту цієї Оферти.

3.2. Замовник самостійно обирає онлайн практику до якої бажає долучитися у вказаний на Сайті день та час в якості Учасника онлайн практики і оформлює замовленняна отримання Послуги через форму «Записатися на практику».

3.3. При оформленні замовлення на Послугу через форму «Записатися на практику» Замовник погоджується оплатити вартість Послуги за ціною, яка зазначена на Сайті під час оплати.

3.4. При оформленні замовлення на отримання Послуги на Сайті Замовник зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

3.4.1. Прізвище, ім’я Замовника;

3.4.2. Адресу електронної пошти (email);

3.5. Після заповнення Замовником реєстраційної форми «Записатися на практику» та оплати Послуги Замовник набуває статусу зареєстрованого Учасника онлайн практики, на вказану Замовником електрону пошту надсилається підтвердження про його реєстрацію з інформацією про доступ до онлайн практики. Замовник  залучається до Telegram групи відповідної онлайн практики для подальшої комунікації, отримання Контенту та доступу до онлайн практики.

3.6. Виконавець має право не розпочинати надання Послуг і не надавати Замовнику  доступ до онлайн практики у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) від Замовника.

3.7. Доступ до онлайн практики надається Виконавцем Замовнику за 24 години до проведення онлайн практики, але в будь-якому випадку, не пізніше дати та часу проведення онлайн практики  зазначеної на Сайті,шляхом направлення посилання (запрошення) на відео конференцію на платформі відеоконференцій Zoom (https://zoom.us/) на електрону пошту Замовнику та у відповідну Telegram групу з Учасниками онлайн практики, якщо інший порядок доступу до онлайн практики та інші сервіси (платформи) спільної роботи та комунікації не зазначені у повідомленні Виконавця з доступом до онлайн практики, відправленого на електрону Пошту Замовника.

3.8. Мінімальна кількість Учасників для проведення онлайн практики 4 особи. За відсутності вказаної мінімальної кількості Учасників для проведення онлайн практики Виконавець зобов’язується звернутися до Замовника за узгодженням наступного:

а) здійснити повернення Замовнику оплати Послуги;

б) записати Замовника на іншу дату та час проведення цієї ж онлайн практики;

в) записати Замовника на іншу онлайн практику, вибрану Замовником.

3.9. Максимальна кількість учасників для проведення онлайн практики вказується на Сайті в описі відповідної онлайн практики.

3.10. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої обов’язкової інформації вказаної при оформленні Замовлення згідно п.3.4 цього Договору.

3.11. Виконавець має право скасувати онлайн практику і не надавати Послуги, якщо це є доцільним або необхідним, а також може змінити або припинити доступність онлайн практики у будь-який час на власний розсуд. Якщо онлайн практика скасована Виконавцем, то вартість Послуги, сплачена Замовником, буде повернена Замовнику у повному обсязі.

3.12. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови цієї Оферти (придбання Послуги), Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї Оферти;

б) Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання Контенту. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою надання Послуг.

в) Замовник дає дозвіл та свою згоду на здійснення фото, відео, аудіо фіксування (зйомки) участі Замовника в онлайн практики, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням Замовника, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі онлайн практики, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі, вигляді та обсязі) без обмеження по строку і території використання (з правом передачі третім особам).

3.13. Всі нові замовлення на Послугу від Замовника розглядаються як окремі замовлення і обробляються індивідуально.

4. Вартість Послуги. Повернення оплати

4.1. Вартість Послуги формується Виконавцем самостійно та вказуються на Сайті в описі відповідної онлайн практики. Ціна Послуги визначається згідно з обраною Замовником онлайн практикою. Всі ціни на Послуги вказані на Сайті у гривнях без ПДВ. Виконавець не є платником ПДВ.

4.2. Вартість Послуги може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від умов ринку та факторів, які впливають на вартість Послуги. При цьому вартість Послуги, яка оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Розрахунки між Сторонами за Послуги будуть здійснюватися через платіжний сервіс та систему, яка доступна на Сайті для оплати. Платіжна інформація Замовника буде оброблятися і захищатися повністю в безпечному режимі, і виключно з метою придбання Послуги. Виконавець залишає за собою право укласти договір із будь-якою доступною на ринку платіжною платформою, яка обробляє дані Замовника виключно з метою придбання Послуги. Відповідальність за здійснення платежу несе відповідна платіжна система.

4.4. Зобов’язання Замовника по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця. З моменту оплати Послуг Виконавця цей Договір вважається укладеним Сторонами. Розрахунковий документ, який формується платіжною системою через яку здійснюються оплата Послуг Виконавця, що підтверджує факт отримання Виконавцем грошових коштів від Замовника (електронний документ транзакції, виписка, квитанція, платіжне доручення, тощо) вважається Актом приймання-передачі наданих Послуг підписаний Сторонами цього Договору і окремо не оформлюється.

4.5. У вартість послуг Виконавця не включається комісії третіх осіб за проведення платежу (платіжних агентів, сервісів,банків, тощо). Комісії за послуги третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

4.6. Виконавець не зобов’язується і не гарантує повернення коштів після того, як Замовник оплатив Послугу на Сайті. Усі покупки Послуг з доступу до онлайн практики є остаточними та поверненню не підлягають. Однак, Виконавець залишає за собою право повертати гроші в особливих випадках. Всі запити на повернення оплати будуть розглядатися в індивідуальному порядку на власний розсуд Виконавця. Запити на повернення коштів повинні бути надіслані за24 годинидо початку онлайн практики. Запити на повернення коштів, які зроблені пізніше, не розглядаються.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Забезпечувати актуальність, точність, достатність опису онлайн практики, розміщеної на Сайті;

5.1.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організаціїі змісту онлайн практики, про його права і обов’язки під час надання Послуги;

5.1.3. Організувати та нести відповідні витрати, які пов’язані з проведенням онлайн практики, стосовно залучення сервісів(платформ) спеціального програмного забезпечення (Zoom, Miro, Figma, Telegram таінших);

5.1.4. Залучати, координувати, контролювати Тренера онлайн практики;

5.1.5. Після оплати Послуги надати Замовнику доступ до онлайн практики.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, Тренера практики, а також опис та вартість Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи оновлену інформацію на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації;

5.2.2. По закінченню онлайн практики видалити будь-який Контент, Telegram та інші групи, комунікацію та записи;

5.2.3. На свій власний розсуд розглянути питання і прийняти рішення щодо запису на іншу дату, час, іншу практику Замовника, якому був наданий доступ до онлайн практики, але який не скористався наданою можливістю взяти участь в онлайн практиці.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Перед записом на онлайн практику і до моменту здійснення Акцепту ознайомитися зі змістом Оферти, умовами, описом, технічними вимогами, порядком проведення онлайн практики та вартістю Послуги;

5.3.2. Мати пристрій передачі даних (ноутбук, мобільний телефон, планшет, комп’ютер, інше), забезпечити доступ (реєстрацію) до спеціального програмного забезпечення (Zoom, Miro, Figma, Telegram, інше) згідно порядку проведення онлайн практики та стабільне Інтернет з’єднання;

5.3.3. В день і час проведення онлайн практики за допомогою власних пристроїв передачі даних через отримане від Виконавця посилання підключитися до Zoom конференції, в подальшому дотримуватися інструкцій Тренера, організатора конференції;

5.3.4. Під час проведення онлайн практики дотримуватися загально прийнятих правил поведінки та етичних норм спілкування. Не використовувати нецензурну лексику, непристойні вирази і жести. Бути ввічливим, не допускати принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, освіти, досвіду, навичок, тощо. Не ображати Тренера та інших Учасників онлайн практики за національною, расовою, гендерною, релігійною, професійною або іншою приналежністю, а також за мовними або іншими ознаками;

5.3.5. Не використовувати Контент, який заборонений законодавством України. Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення та спам. Не публікувати Контент, який порушує інтелектуальні права третіх осіб;

5.3.6. Не передавати доступ до онлайн практики, а також свої права та обов’язки по цьому Договору будь-якій іншій особі без попередньої згоди Виконавця;

5.3.7. Не розголошувати без дозволу Виконавця інформацію про третіх осіб, компанії партнерів практики, які надали свій Контент для практичного заходу;

5.3.8. Виконувати інші дії та обов’язки, які вказані в цьому Договорі;

5.3.9. Запорушення умов, які вказані в пунктах 5.3.4 та 5.3.5 цього Договору, Замовник виключається з онлайн практики, а вартість Послуги не повертається.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Звертатися і отримувати інформацію та роз’яснення про правила, порядок та вимоги щодо проведення онлайн практики,про свої права і обов’язки під час надання Послуги.

5.4.2. Після оплати Послуги отримати доступ до онлайн практики.

6. Контент. Інтелектуальна власність.

6.1. Весь Контент розміщений на Сайті і Контент який використовується під час онлайн практики, захищений авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, які належать або на законних підставах використовуються Виконавцемі третіми особами, які передали, дозволили, ліцензували або іншим чином надали свій Контент для розміщення на Сайті та/або Учасникам онлайн практики.

6.2. Замовник визнає та погоджується з тим, що Контент доступний Замовнику лише для обмеженого особистого некомерційного використання вцілях здобуття нових знань, навичок та досвіду Замовником, який не може бути переданий будь-якій іншій третій особі. Після закінчення онлайн практики ніякий Контент не може бути скопійований, відтворений, оприлюднений, проданий, завантажений, переданий або розповсюджений будь-яким чином або способом, фізичними або юридичними особами для будь-яких цілей без попереднього письмового дозволу Виконавця, за винятком Контенту прямо передбаченого або дозволеного для загального оприлюднення та завантаження. Замовник не можете додавати, видаляти, редагувати або іншим чином змінювати Контент після закінчення онлайн практики. Не санкціонована спроба змінити будь-який Контент або використовувати будь-який Контент для інших цілей, відмінних від особистих, суворо заборонені.

6.3. Замовник несе відповідальність за порушення авторських прав та інших прав інтелектуальної власності Виконавця, Тренера, та/або третіх осіб, а також за порушення умов користування Контентом, які вказані у цьому Договорі.

У випадку порушення умов цього пункту, прав інтелектуальної власності правовласників, ліцензіатів та третіх осіб, всі витрати та збитки в повному розмірі, які через будь-яку вимогу, позов або дію направлені проти Виконавця, Тренера, компаній партнерів практики, внаслідок такого порушення, несе Замовник.

6.4. У період взаємовідносин між Сторонами, під час проведення онлайн практики, комунікацій з іншими Учасниками онлайн практики Замовник має право надавати свій Контент. Виконавець не несе відповідальності за точність, безпеку або законність Контенту Замовника, який він надає або публікує під час проведення онлайн практики або у період взаємовідносин між Сторонами. Замовник несе персональну відповідальність за наданий Контент та наслідки надання або публікації свого Контенту. Замовник надаючи свій Контент у період взаємовідносин між Сторонами, під час проведення онлайн практики, комунікацій з іншими Учасниками онлайн практики надає Виконавцю всесвітню, невиключну, повністю оплачену ліцензію іправо на володіння, розміщення, зберігання, користування, передачу, відображення, виконання, відтворення, публікацію, зміну та видаленнятакого Контенту.

7. Відповідальність

7.1. Замовник і Виконавець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне надання Послуг і своїх зобов’язань за цим Договором у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Замовник або Виконавець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин: війна або військові дії, техногенні катастрофи, повінь, пожежа та інші стихійні лиха і обставини, які виникли незалежно від волі Замовника та/або Виконавця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання через форс мажорні обставини, при можливості, повідомляє про це іншу Сторону.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Замовника, в тому числі за дії, бездіяльність, необережність, пов’язані із переданням Замовником персональної інформації, даних, паролів, облікових записів, акаунтів, посилань на онлайн практику іншим особам.

7.5. Замовник погоджується, що будь-які збитки, в тому числі моральна шкода, упущена вигода, інші прямі та непрямі збитки, неустойки, штрафи, пеня за неналежне виконання зазначеного договору Виконавцем не може перевищувати вартості Послуги, яка оплачена Замовником.

7.6. Виконавець не приймає жодних зобов’язань, не надає жодних гарантій та не несе відповідальності за невдалі, часткові чи спотворені з’єднання обладнання та пристроїв передачі даних, їх технічну відповідність та налаштування, за будь-які комп’ютерні, телефонні, кабельні, мережеві, електронні, Інтернет несправності, збої в роботі програмного забезпечення, збої з’єднання, за дії чи бездіяльність провайдерів, сервісів спільної роботи та комунікації, месенджерів, наявність виходу в Інтернет, уповільнення трафіку або несанкціоновані дії третіх осіб, які будь-яким чином впливають на якість, своєчасність, доступність Послуги та онлайн практики.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при Записі на практику, при оплаті і під час отримання Послуги, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам, партнерам, Тренеру і третім особам, що взаємодіють з Виконавцем для виконання зобов’язань перед Замовником щодо доступу та проведення онлайн практики,а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами компромісу щодо спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому в пункті 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. Якщо будь-яке положення або окремі умови цього Договору буде визнано недійсними, незаконними або такими, що не можуть бути фактично застосовані, то дійсність, законність та застосування інших положень та умов цього Договору залишаються чинними за виключенням недійсних умов.

9.5. Якщо Замовником виступає юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка оформляє Послугу та залучає до онлайн практики своїх співробітників або інших фізичних осіб, то такий Замовник зобов’язується повністю ознайомити зі змістом цього Договору всіх залучених ним фізичних осіб, залишаючись відповідальним за дотримання ними умов даного Договору. Список залучених осіб та порядок надання доступу та проведення онлайн практики узгоджується Сторонами індивідуально.

9.6. Якщо Замовник не приймає, не погоджується з умови Оферти в повному обсязі, то Замовник не має права використовувати Сайт у будь-яких цілях. Використання Сайту з порушенням або невиконанням будь-якої з умов цієї Оферти заборонено.

9.7. Здійснюючи Акцепт цієї Оферти Замовник погоджується з усіма умовами Договору викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу з моменту його укладення і є рівносильним договору підписаному Сторонами.

АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа – підприємець

Ткачук Максим Олегович

69118, Запорізька область, місто Запоріжжя,

Вулиця Новокузнецька, будинок 12, квартира 99

ІПН: 3100608293

IBAN:113133990000026007040204077 Запорізьке РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

платник єдиного податку 3 група, не платник ПДВ

тел. +380975065493